Ledende trygge flashcards (2023)

Begrep

Hva må ledelsen gjøre for en vellykket smidig transformasjon?
* Forplikte seg til kvalitet og være endringsagent i systemet
* Bytt Scrum Masters i teamet annenhver uke
* Send noen til å representere ledelsen, og delegere deretter oppgaver til disse personene
* Prøv å tenke på adopsjon som et område de kan kontrollere

Definisjon

Forplikte seg til kvalitet og være endringsagent i systemet

Begrep

Hvordan gir SAFe et ekstra operativsystem som muliggjør Business Agility?
* Ved å arkivere stordriftsfordeler
* Ved å skape stabilitet og hierarki
* Ved å fokusere på kunder, produkter, innovasjon og vekst
* Ved å bygge opp store avdelinger og matriserte organisasjoner for å støtte rask vekst

Definisjon

Ved å fokusere på kunder, produkter, innovasjon og vekst

Begrep

Hva er Business Agility?
* Hvordan Lean-tenkende mennesker og smidige team optimaliserer sine forretningsprosesser, utvikler strategi med klare og avgjørende nye forpliktelser, og raskt tilpasser organisasjonen etter behov for å utnytte nye muligheter.
* Evnen til å konkurrere og trives i den digitale tidsalderen ved raskt å reagere på markedsendringer og nye muligheter med innovative forretningsløsninger.
* Anvendelse av Lean-Agile-prinsipper og -praksis på spesifikasjon, utvikling, distribusjon, drift og utvikling av verdens største og mest sofistikerte systemer.
* En kundesentrert tilnærming til å definere, bygge og frigjøre en kontinuerlig flyt av verdifulle produkter og tjenester til kunder og brukere.

Definisjon

Evnen til å konkurrere og trives i den digitale tidsalderen ved raskt å reagere på markedsendringer og nye muligheter med innovative forretningsløsninger.

Begrep

Hva er de tre siste trinnene i SAFe Implementation Roadmap?
* Trene Lean-Agile endringsagenter, identifiser verdistrømmer og smidige utgivelsestog, utvide til porteføljen
* Lansering av tog, trener Agile Release Train-utførelse, tren ledere og ledere
* Lanser flere smidige utgivelsestog og verdistrømmer, utvide til porteføljen, akselerer
* Trene Lean-Agile endringsagenter, utvide til porteføljen, akselerere

Definisjon

Lanser flere smidige utgivelsestog og verdistrømmer, utvide til porteføljen, akselerer

Begrep

Hva kan brukes som mal for å implementere SAFe i en organisasjon?
* SAFe House of Lean
* Veikart for SAFe Implementering
* SAFe kjerneverdier
* SAFe-prinsipper

Definisjon

Veikart for SAFe implementering

Begrep

Hvilken av kjernekompetansene til Lean Enterprise hjelper til med å samordne strategi og gjennomføring?
* DevOps og utgivelse på forespørsel
* Forretningsløsninger og Lean Systems Engineering
* Lean Portfolio Management
* Team og teknisk smidighet

Definisjon

Lean Portfolio Management

Begrep

Hva er grunnlaget for SAFe House of Lean?
* Ledelse
* Nådeløs forbedring
* Verdi
* Flyt

Definisjon

Ledelse

Begrep

The House of Lean er en klassisk metafor som beskriver tankegangen som er avgjørende for Lean-tenkning. Hvilken av de fire pilarene forfekter en "Go See"-tankegang?
* Respekt for mennesker og kultur
* Flyt
* Innovasjon
* Nådeløs forbedring

Definisjon

Innovasjon

Begrep

Hvilket utsagn passer med SAFe-kjerneverdien for innebygd kvalitet?
* Kvalitet avhenger av prosjektets omfang og bør implementeres ovenfra og ned
* Du kan ikke skalere dårlig kode
* Kvalitet er ikke en del av SAFe-kjerneverdiene
* Kvalitet skal kun jobbes med under innovasjons- og planleggings-iterasjonen

Definisjon

Du kan ikke skalere dårlig kode

Begrep

Hvilket utsagn er en verdi fra Agile Manifesto?
* Svar på endring
* Respekt for mennesker og kultur
* Bygg trinnvis med raske, integrerte læringssykluser
* Begrens arbeid som pågår

Definisjon

Svar på endring

Begrep

Hvilket utsagn er et prinsipp i Agile Manifesto?
* Mål alt
* Enkelhet - kunsten å maksimere mengden arbeid som ikke er utført - er avgjørende
* Visualiser og begrense WIP, reduser batchstørrelser og administrer kølengder
* Respekt for mennesker og kultur

Definisjon

Enkelhet – kunsten å maksimere mengden arbeid som ikke er utført – er avgjørende

Begrep

Når du baserer beslutninger på økonomi, hvordan brukes ledetid, produktkostnader, verdi og utviklingskostnader?
* For å begrense arbeid i prosess (WIP) gjennom systemet
* For å ta hensyn til ugjenkallelige kostnader
* For å få tilbake penger som allerede er brukt
* Å identifisere ulike parametere for det økonomiske rammeverket

Definisjon

Å identifisere ulike parametere for det økonomiske rammeverket

Begrep

Hva er et aspekt ved systemtenkning?
* Å optimalisere en komponent optimaliserer ikke systemet
* Mestring driver indre motivasjon
* Lengden på køen påvirker ventetiden
* Kadens gjør rutine til alt som kan være rutine

Definisjon

Å optimalisere en komponent optimaliserer ikke systemet

Begrep

Hva er de tre hovednøklene for å implementere flyt? (Velg tre.)
* Øk kapasiteten
* Administrer kølengder
* Visualiser og begrense arbeid i prosess (WIP)
* Reduser batchstørrelsene for arbeid
* Hyppig kontekstbytte
* Ta tak i de systemiske problemene

Definisjon

Administrer kølengder; Reduser batchstørrelsene for arbeid; Visualiser og begrense arbeid i prosess (WIP);

Begrep

Hva er et eksempel på bruk av kadensbasert synkronisering i SAFe?
* Lag møtes to ganger hver Program Inrement (PI) for å planlegge og planlegge kapasitet
* Lag tillater batchstørrelser over flere intervaller
* Team tilpasser sine iterasjoner til samme tidsplan for å støtte kommunikasjon, koordinering og systemintegrasjon
* Lag bestemmer sin egen iterasjonslengde

Definisjon

Team tilpasser sine iterasjoner til samme tidsplan for å støtte kommunikasjon, koordinering og systemintegrasjon

Begrep

Hva er en fordel med å låse opp den iboende motivasjonen til kunnskapsarbeidere?
* Å sentralisere beslutningstaking
* Å strebe etter å oppnå en tilstand av kontinuerlig flyt
* Å gi autonomi med formål, oppdrag og minimumsbegrensninger
* For å senke grensene for arbeid i prosess (WIP).

Definisjon

Å gi autonomi med formål, oppdrag og minimumsbegrensninger

Begrep

Hva er den største fordelen med desentralisert beslutningstaking?
* Levere verdi på kortest bærekraftig ledetid
* Fjerne ansvarlighet fra ledere
* Sikre at strategiske beslutninger ikke tas i et vakuum

Definisjon

Levere verdi på kortest bærekraftig ledetid

Begrep

Hva er den grunnleggende byggesteinen når man organiserer rundt verdi?
* Agile slipptog
* Hierarkier
* Enkeltpersoner
* Smidige lag

Definisjon

Smidige lag

Begrep

Hva er ett problem når man organiserer seg rundt hierarkiske funksjoner?
* Det flytter beslutningen til der informasjonen er
* Det reduserer politiske spenninger
* Det er ikke hvordan verdien flyter
* Det skaper smidige forretningsteam

Definisjon

Det er ikke hvordan verdien flyter

Begrep

Spørsmål 20

The Agile Release Train bruker hvilken type team for å få arbeidet gjort?
* Tverrfunksjonelle lag
* Fase-gjennomgang-prosess team
* Løsningsteam
* Ledergrupper

Definisjon

Tverrfunksjonelle lag

Begrep

Produktledelse har innholdsautoritet over Program Backlog. Hva har produkteiere innholdsautoritet over?
* Team Backlog
* Porteføljebacklog
* Verdistrømmer
* Porteføljevisjon

Definisjon

Team Backlog

Begrep

Hva er en del av rollen til produktledelse?
* Å tildele forretningsverdi til funksjoner
* For å lette økter for justering av etterslep
* For å prioritere Aktivere
* Å prioritere programetterslepet

Definisjon

Å prioritere programetterslepet

Begrep

Hvilke to kvalitetspraksis gjelder for smidige team? (Velg to.)
* Bruker ikke-funksjonelle krav
* Tilbyr arkitektonisk rullebane
* Etablere flyt
* Desentralisere beslutningstaking
* Fagfellevurdering og sammenkobling

Definisjon

Fagfellevurdering og sammenkobling
Etablere flyt

Begrep

Design Thinking identifiserer minst fire nye måter å måle suksess på. Hva er to av disse måtene? (Velg to.)
* Salgbarhet
* Pålitelighet
* Bærekraft
* Skalerbarhet
* Ønskelighet

Definisjon

Ønskelighet
Bærekraft

Begrep

Hva er virkningen av kundesentrert?
* For å forstå kundens behov
* Å bygge små, delvise systemer akkurat i tide
* Å tolke markedsrytmer
* Å designe spesialbygde kundeløsninger

Definisjon

For å forstå kundens behov

Begrep

Hvilket utsagn beskriver riktig ett aspekt av teamets forpliktelse på slutten av PI-planlegging?
* Et team forplikter seg til alle historiene de legger på PI-platen
* Et team forplikter seg ikke til uforpliktende mål
* Et team forplikter seg kun til PI-målene med høyest forretningsverdi
* Et team forplikter seg til alle funksjonene de legger på programtavlen

Definisjon

Et team forplikter seg ikke til uforpliktende mål

Begrep

Hvilke to påstander er sanne om uforpliktende mål? (Velg to.)
(Uforpliktede mål er ekstra ting teamet kan gjøre i tilfelle de har tid
* Uforpliktede mål blir ikke tildelt en planlagt forretningsverdiscore
* Uforpliktede objekter bidrar til å forbedre forutsigbarheten
* Arbeidet med å levere de uforpliktende målene er ikke planlagt i iterasjonene under PI-planlegging
* Uforpliktede mål er ikke inkludert i lagets forpliktelse

Definisjon

Uforpliktede mål er ikke inkludert i teamets forpliktelse;Uforpliktede mål bidrar til å forbedre forutsigbarheten;

Begrep

Hva anses som et antimønster når man tildeler forretningsverdier til teamets PI-mål?
* Tildele forretningsverdier til uforpliktende mål
* Alle PI-mål er gitt en verdi på 10
* Bedriftseiere tildeler forretningsverdien
* Bedriftseiere tildeler viktige Enabler-arbeid høye verdier

Definisjon

Alle PI-mål er gitt en verdi på 10

Begrep

På dag to av PI-planlegging presenterer ledelsen justeringer basert på forrige dags ledergjennomgang og problemløsningsmøte. Hva er en mulig type justering de kan gjøre?
* Juster virksomhetens prioriteringer
* Lag nye brukerhistorier
* Juster lengden på PI
* Endre et teams plan

Definisjon

Juster virksomhetens prioriteringer

Begrep

Hva finnes på en programtavle?
* Egenskaper
* Epos
* Brukerhistorier
* Oppgaver

Definisjon

Egenskaper

Begrep

Hvem har innholdsautoritet til å ta beslutninger på brukerhistorienivå under planlegging av programtilvekst (PI)?
* Slipp togingeniør
* Scrum Masters
* Produkteier
* Smidig team

Definisjon

Produkteier

Begrep

I programmet Kanban har noen trinn grenser for arbeid i prosess (WIP). Hvorfor er dette nødvendig?
* For å sikre at det ikke bygges store køer
* For å aktivere multitasking
* For å holde timebox-mål
* For å hjelpe kontinuerlig distribusjon

Definisjon

For å sikre at det ikke bygges store køer

Begrep

Hva er et av Agile Release Train-synkroniseringsmøtene?
* Løsningsdemo
* Scrum av scrums
* Iterasjonsgjennomgang
* Iterasjonsretrospektiv

Definisjon

Scrum av scrums

Begrep

Hvilket utsagn er sant om innovasjon og planlegging (IP) iterasjonen?
* Den brukes som et ukentlig synkroniseringspunkt mellom Scrum Masters
* Uten IP-iterasjonen er det en risiko for at «tyranniet til det haster» veier tyngre enn alle innovasjonsaktiviteter
* Den brukes årlig når teamet skal refokusere på arbeidsprosesser
* Scrum Master kan avgjøre om IP Iterasjonen er nødvendig

Definisjon

Uten IP Iterasjonen er det en risiko for at "tyranniet til det haster" veier tyngre enn alle innovasjonsaktiviteter

Begrep

Hva er én komponent i rørledningen for kontinuerlig levering?
* Kontinuerlig tråkkfrekvens
* Kontinuerlig planlegging
* Kontinuerlig leting
* Kontinuerlig forbedring

Definisjon

Kontinuerlig leting

Begrep

Hvilket utsagn er sant om DevOps?
* Målinger er ikke en toppprioritet for DevOps
* DevOps er en tilnærming for å bygge bro mellom utvikling og drift
* DevOps automatisering av testing reduserer holdekostnadene
* Lean-Agile-prinsippet er ikke nødvendig for en vellykket DevOps-implementering

Definisjon

DevOps er en tilnærming for å bygge bro mellom utvikling og drift

Begrep

Hvis et program gjentatte ganger viser separate funksjonsgrener i stedet for en ekte systemdemo, hvilken praksis bør vurderes for å løse problemet?
* Oppretting av veikart
* Test først
* Kontinuerlig integrering
* Scrum av scrums

Definisjon

Kontinuerlig integrering

Begrep

Hva er det beste målet for fremgang for kompleks systemutvikling?
* Prioritert etterslep
* Iterasjonsgjennomgang
* Systemdemo
* Inspiser og tilpass

Definisjon

Systemdemo

Begrep

Hva brukes til å fange den nåværende tilstanden til porteføljen og en primer til den fremtidige tilstanden?
* Porteføljebacklog
* Porteføljevisjon
* Porteføljelerret
* Portefølje Kanban

Definisjon

Porteføljelerret

Begrep

Hvilket utsagn karakteriserer strategiske temaer nøyaktig?
* De er store initiativer administrert i Portfolio Kanban som krever vektet korteste jobb første prioritering og en lettvekts business case
* De er krav som spenner over Agile Release Trains, men som må passe innenfor et enkelt programtilvekst
* De er forretningsmål som kobler SAFe-porteføljen til Enterprise-forretningsstrategien
* De er et sammendrag på høyt nivå av hvert programs visjon og oppdateres etter hver PI

Definisjon

De er forretningsmål som kobler SAFe-porteføljen til Enterprise-forretningsstrategien

Begrep

Hva er et minimum levedyktig produkt?
* En minimal versjon av et nytt produkt som brukes til å teste en hypotese
* En prototype som kan brukes til å utforske brukerbehov
* En minimal historie et team kan levere i en iterasjon
* Et minimalt produkt som kan bygges for å oppnå markedsdominans

Definisjon

En minimal versjon av et nytt produkt som brukes til å teste en hypotese

Begrep

Hvordan administreres flyten av Portfolio Epics?
* I porteføljen Kanban
* I programmet Kanban
* I Portfolio Backlog
* I programetterslepet

Definisjon

I porteføljen Kanban

Begrep

Hva koster ett Guardrail på Lean Budget?
* Deltakende budsjettering
* Lære milepæler som objektive målinger
* Utgiftsbegrensninger for hvert Agile Release Train
* Kontinuerlig engasjement fra bedriftseier

Definisjon

Kontinuerlig bedriftseierengasjement

Begrep

Hva er siste steg i Kotters tilnærming til endringsledelse?
* Generer kortsiktige gevinster
* Forankre nye tilnærminger i kulturen
* Konsolider gevinster og produsere flere gevinster
* Opprettholde og forbedre

Definisjon

Forankre nye tilnærminger i kulturen

Begrep

Hva kan brukes til å skrive endringen til SAFe?
* Veikartet for implementering
* Charteret for Lean-Agile Center of Excellence (LACE).
* Porteføljelerretet
* Programmet Kanban

Definisjon

Veikartet for implementering

Begrep

Hvilken komponent i Continuous Delivery Pipeline fokuserer på å skape justering for det som må bygges:
* Kontinuerlig integrasjon
* Kontinuerlig leting
* Kontinuerlig distribusjon
* Utgivelse på forespørsel

Definisjon

Kontinuerlig leting
__________________________________________
Continuous Exploration fokuserer på å skape justering

Begrep

En markedsrytme er et sett med hendelser som skjer gjentatte ganger på en forutsigbar kadens
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
____________________________________
En markedsrytme er et sett med hendelser som skjer gjentatte ganger på en forutsigbar tråkkfrekvens

Begrep

Hvilket av følgende er en kundesentrert utviklingsprosess som skaper ønskelige produkter som er lønnsomme og bærekraftige over hele livssyklusen?
* Designtenkning
* Enkel arkitektur
* Systemtenkning
* Kompleks brukerundersøkelse

Definisjon

Design tenkning
________________________________
Design Thinking er en kundesentrert utviklingsprosess som skaper ønskelige produkter som er lønnsomme og bærekraftige over hele livssyklusen. Det går utover det tradisjonelle fokuset på egenskapene og funksjonene til et foreslått produkt. I stedet legger det vekt på å forstå problemene som skal løses, konteksten løsningen vil bli brukt i, og utviklingen av den løsningen.

Begrep

Hvordan kalles en funksjonell modell av funksjonen eller produktet som skal bygges?
* Arketype
* Proof of Concept
* Persona
* Prototype

Definisjon

Prototype
____________________________________________
Prototype er en funksjonell modell av funksjonen eller produktet som skal bygges.

Begrep

Funksjoner og PI-mål kartlegger alltid 1:1
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
________________________________
Funksjoner kartlegger ikke alltid 1:1 til PI-mål

Begrep

Bedriftseier er en rolle på hvilke dimensjoner av Lean Portfolio Management?
* Lean Governance
* Agile Portfolio Operations
* Strategi og investeringsfinansiering
* Lean Flow

Definisjon

Lean Govenance
Strategi og investeringsfinansiering
__________________________________________
Bedriftseierens rolle er relevant for Lean Governance og Strategi og Investeringsfinansiering-dimensjonene til LPM

Begrep

Funksjoner kan lagres i Team backlog
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
____________________
Funksjoner kan bare lagres i Programbacklog

Begrep

Forholdet mellom ___og _______ er i kjernen av WSJF
* Kølengde
* Behandlingshastighet
* Kostnad for forsinkelse
* Jobbens varighet

Definisjon

Kostnad for forsinkelse
Jobbens varighet
__________________________
WSJF beregnes basert på kostnaden for forsinkelse delt på jobbstørrelsen

Begrep

Lagene i Agile Release Trains trenger ikke å være synkronisert på felles tråkkfrekvens.
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
________________
Lagene på Agile Release Train er synkronisert på en felles tråkkfrekvens som er Program Increment (PI) tråkkfrekvensen

Begrep

Hvilken av de følgende er ikke en av kjernekompetansene for Business Agility?
* Smidig produktlevering
* Lean Portfolio Management
* Kontinuerlig integrasjon
* Kontinuerlig læringskultur

Definisjon

Kontinuerlig integrasjon
________________________________
Business Agility har 7 kjernekompetanser. Disse er: Lean Portfolio Management, Organizational Agility, Continous Learning Culture, Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, Agile Product Delivery og Enterprise Solution Delivery

Begrep

I sammenheng med helhetsprodukttenkning, hvilket produkt regnes ofte som det "minimale tilbudet" av et produkt?
* Forventet produkt
* Generisk produkt
* Potensielt produkt
* Utvidet produkt

Definisjon

Generisk produkt
__________________________________________
Det er 4 typer produkter i forbindelse med helprodukttenkning: generisk, forventet, utvidet og potensielt produkt. Det generiske produktet betraktes ofte som det "minimale tilbudet" av et produkt. Det forventede produktet representerer kundens minimale kjøpsbetingelser som informert av alternative eller konkurrerende produkter. Det utvidede produktet går utover det som er forventet og gjør det mulig for konkurrenter å differensiere sine tilbud. Det potensielle produktet representerer alt som kan gjøres for å tiltrekke og beholde kunder.

Begrep

Hvilken av de følgende inkluderer eksisterende kode, maskinvarekomponenter, retningslinjer for merkevarebygging og muliggjør forretningsfunksjoner på kort sikt?
* DevOps
* DevSecOps
* Arkitektonisk rullebane
* Prinsippet om kontinuerlig levering

Definisjon

Arkitektonisk rullebane
________________________________________
The Architectural Runway inkluderer eksisterende kode, maskinvarekomponenter, retningslinjer for merkevarebygging og muliggjør forretningsfunksjoner på kort sikt

Begrep

Agile team må inneholde alle ferdighetene som kreves for å levere inkrementet – dette er et eksempel på hva?
* Samarbeid
* Selvorganisering
* Tverrfunksjonalitet
* Business Agility

Definisjon

Tverrfunksjonalitet
________________________________
De smidige teamene er tverrfunksjonelle team, noe som betyr at de har alle ferdighetene som trengs for å levere i teamet

Begrep

Hvor ofte skjer innovasjon og planlegging (IP) iterasjon?
* en hver PI
* etter hver utviklingsiterasjon
* en gang hvert halvår
* årlig

Definisjon

En gang hver PI
________________________________
IP-iterasjonen er én gang hver PI

Begrep

En løsning som er ment å brukes av et betydelig antall kunder kalles
* skreddersydd løsning
* generell løsning
* universalløsning
* utvidet løsning

Definisjon

generell løsning
__________________________________
Generelle løsninger er ment å brukes av et betydelig antall kunder. Spesialbygde løsninger bygges og designes for en individuell kunde

Begrep

Ved implementering av testautomatisering er det ikke viktig å holde testdata for automatiserte tester under versjonskontroll
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
__________________________________
testdata må versjonsstyres og oppbevares i felles depot – det er nøkkelen for å sikre gyldige tester

Begrep

Det andre SAFe Lean-Agile-prinsippet anbefaler å bruke hvilken type tenkning?
* Systemtenkning
* analytisk tenkning
* Designtenkning
* Kundesentrisk tenkning

Definisjon

systemtenkning
__________________________________
Det andre SAFe-prinsippet er Anvend systemtenkning.

Begrep

En ------------- bekrefter at historiene i etterslepet støtter trinnene brukeren trenger for å nå målet sitt
* Kundenes reisekart
* Tankekart
* Empatikart
* Akseptkriterier
* Historiekart

Definisjon

Historiekart
____________________________________
Funksjoner som representerer en arbeidsflyt fanges opp gjennom historiekart, som organiserer en sekvens av historier i henhold til oppgavene en bruker trenger for å nå målet sitt.

Begrep

Hvilken av de følgende er ikke en del av rørledningen for kontinuerlig levering?
* Kontinuerlig distribusjon
* Kontinuerlig leting
* Kontinuerlig testing
* Kontinuerlig integrasjon

Definisjon

Kontinuerlig testing
____________________________________
Continuous Delivery Pipeline har 4 elementer: Kontinuerlig utforskning, Kontinuerlig integrasjon, Kontinuerlig distribusjon og Release on Demand.

Begrep

Hvordan kalles et langvarig team av smidige team i SAFe?
* Agile Release Train
* Agile Delivery Pipeline
* Delte ressurser
* Verdistrøm

Definisjon

Agile slipptog
________________________________
SAFe organiserer team i Agile Release Trains (ARTs) som er langlivede lag av agile team

Begrep

Hvilket av følgende er ikke en verdi av Agile Manifesto?
* Svarer på å endre etter en plan
* Kontraktsforhandling over kundesamarbeid
* Individer og interaksjoner over prosesser og verktøy
* Arbeidsprogramvare over omfattende dokumentasjon

Definisjon

Kontraktsforhandling over kundesamarbeid
________________________________________
Det smidige manifestet har 4 verdier: Individer og interaksjoner over prosesser og verktøy;

Begrep

Hvem lager og foredler brukerlagrene og akseptkriteriene?
* Scrum-mesteren
* Det smidige teamet
* Bedriftseieren
* Produkteieren

Definisjon

Det smidige teamet
____________________________
Agile-teamet lager og avgrenser brukerhistoriene og akseptkriteriene, og produkteieren godtar historiene. ScrumMaster forenkler prosessen.

Begrep

Hvilket designtenkningsverktøy illustrerer opplevelsen når en bruker engasjerer seg i en bedrifts operasjonelle verdistrøm, produkter og tjenester?
* Akseptkriterier
* Empatikart
* Kundenes reisekart
* Historiekart

Definisjon

Kunde reisekart
____________________________
Et kundereisekart illustrerer opplevelsen når en bruker engasjerer seg i en bedrifts operasjonelle verdistrøm, produkter og tjenester. Reisekart er kraftige verktøy for designtenkning for operative verdistrømmer. De lar team identifisere måter de spesifikke leveransene til en eller flere utviklingsverdistrømmer kan forbedres for å skape en bedre ende-til-ende-opplevelse.

Begrep

Hva sikrer at hvert element og hvert trinn i løsningen reflekterer kvalitetsstandarder gjennom hele utviklingslivssyklusen?
* Godkjenning av produkteier
* Definisjon av Klar
* Innebygd kvalitet
* Meld deg av av ledere

Definisjon

Innebygd kvalitet
________________________________
Innebygd kvalitet er en av kjerneverdiene for SAFe og sikrer at kvalitetsstandarder overholdes og oppfylles under utvikling

Begrep

Bedrifter må balansere sitt utførelsesfokus med et ________________-fokus.
* Kunde
* økonomisk
* Arkitektonisk
* Læring

Definisjon

Kunde
________________________________
SAFe legger vekt på kundesentrisitet, og setter kunden i sentrum for forretningssmidighet

Begrep

Hvilke etterslep er kapasiteter en del av?
* Porteføljeetterslep
* Løsningsetterslep
* Programetterslep
* Lagrestanse

Definisjon

Løsningsetterslep
__________________________________________
Evner er en del av Solution Backlog. Epics er en del av Portfolio Backlog, Features of Program backlog og User Stories of Team Backlog.

Begrep

Det er _____ kjernekompetanser for forretningssmidighet
* tre
*ni
* syv
* fem

Definisjon

Syv
__________________________________
Business Agility har 7 kjernekompetanser. Disse er: Lean Portfolio Management, Organizational Agility, Continuous Learning Culture, Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, Agile Product Delivery og Enterprise Solution Delivery.

Begrep

Hvilken av de følgende er ikke en kjerneverdi i SAFe?
* Teknisk fortreffelighet
* Åpenhet
* Justering
* Programgjennomføring

Definisjon

Teknisk fortreffelighet
________________________________
Det er 4 kjerne SAFe-verdier: Programgjennomføring, justering, innebygd kvalitet og åpenhet

Begrep

Hvem er de endelige fordelene av verdien av forretningsløsningene som skapes og vedlikeholdes av verdistrømmene i porteføljen?
* Ledere
* Kunder
* Forretnings eiere
* Slipp togingeniører

Definisjon

Kunder
________________________________
SAFe er kundesentrert, og den ultimate fordelen av den leverte verdien er kundene

Begrep

I følge Agile Manifesto er høyeste prioritet å tilfredsstille kunden gjennom tidlig og kontinuerlig levering av ____________ programvare.
* billig
*optimal
* verdifullt
* arbeider

Definisjon

verdifulle
__________________________________
Det første prinsippet i Agile Manifesto sier at høyeste prioritet er å tilfredsstille kunden gjennom tidlig og kontinuerlig levering av verdifull programvare.

Begrep

Hvilke av følgende er roller på Agile Release Train?
* Forretnings eiere
* Systemteam
* Chief Scrum Master
* Slipp togingeniør

Definisjon

Forretnings eiere
Systemteam
Slipp togingeniør
____________________
Mens noen ganger RTE blir referert til som Chief Scrum Master, er det ingen formell, offisiell Chief Scrum Master-rolle i SAFe

Begrep

Hvor mange er pilarene i SAFe House of Lean?
* fire
* tre
* syv
* fem

Definisjon

fire
________________________________
SAFe House of Lean har Lean-Agile ledelse i basen, verdi på toppen og 4 pilarer som er respekt for mennesker og kultur, flyt, innovasjon og nådeløs forbedring

Begrep

Hvilken av de følgende er ikke en fase på Portfolio Kanban?
* Ferdig
* Porteføljebacklog
* Trakt
* I test

Definisjon

I test
__________________________________________
Porteføljen Kanban har vanligvis ikke en Test Kanban-tilstand da denne fanges opp i lavere nivå Kanabans

Begrep

Hvem står i sentrum for de syv kjernekompetansene for forretningsagility?
* Bedriften
* Kunden
* Utvikleren
* Den økonomiske fordelen

Definisjon

Kunden
________________________________
Kunden er i sentrum for de 7 kjernekompetansene til Business Agility

Begrep

Små batchstørrelser muliggjør _______ tilbakemelding med lavere transaksjonskostnader
* tregere
* raskere
* mer detaljert
* mindre detaljert

Definisjon

raskere
________________________________
Små batcher muliggjør raskere tilbakemelding og er nøkkelen for optimal flyt av verdi

Begrep

PI-planleggingsarrangementet strekker seg vanligvis over
* 4 timer
* 2 dager
* 1 uke
* 3 dager

Definisjon

2 dager
________________________________
PI-planlegging er vanligvis 2 dager lang.

Begrep

Lean Portfolio Management justerer ___________ og __________ ved å bruke Lean- og systemtenkningstilnærminger til strategi og investeringsfinansiering, smidig porteføljedrift og styring.
* budger, strategi
* budsjett, utførelse
* portefølje, programetterslep
strategi, gjennomføring

Definisjon

strategi, gjennomføring
____________________________
LPM tilpasser strategi til utførelse

Begrep

Hvilke av de følgende er ikke en del av CALMR-tilnærmingen til DevOps?
* Måling
* Store partier
* Kultur
* Automatisering

Definisjon

Store partier
__________________________
CALMR står for Culture, Automation, Lean Flow, Measurement and Recovery

Begrep

DevOps er et sett med verktøy som muliggjør kommunikasjon, automatisering og integrasjon mellom utvikling og drift
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
__________________________________________
DevOps er en tankegang

Begrep

Hvilken kjernekompetanse for forretningsagility beskriver de kritiske ferdighetene og Lean-Agile prinsippene og praksisene som høyytende agile team og team av agile team bruker for å skape løsninger av høy kvalitet for sine kunder?
* Smidig produktlevering
* Teamet og teknisk smidighet
* Kontinuerlig læringskultur
* Lean-smidig ledelse

Definisjon

Teamet og teknisk smidighet
____________________________
Kjernekompetansen til Lean-Agile lederskap i Business Agility omfatter Lean-Agile-praksisen som forbedrer smidigheten

Begrep

Hvilke av følgende er en del av Agile Release Train ART Sync?
* Scrum of Scrums
* PO Sync
* Synkronisering av produktadministrasjon
* Arkitektonisk synkronisering

Definisjon

Scrum of Scrums
PO Sync
__________________________
ART Sync består av Scrum of Scrums og PO Sync

Begrep

Hvilket av de følgende er sant for kundesentrerte team?
* De søker å forstå kunden
* Alt ovenfor
* de tenker og føler seg som kunden
* de fokuserer på kunden

Definisjon

Alt det ovennevnte
________________________________
Alle de oppførte egenskapene er sanne for kundesentrert kultur

Begrep

Hva aktiverer funksjonsbrytere?
* Utgivelse på forespørsel
* Kontinuerlig distribusjon
* Planlagt utgivelse
* Automatisert testing

Definisjon

Utgivelse på forespørsel
________________________________
Funksjonsbrytere lar deg slå funksjoner på og av og aktivere Release On Demand

Begrep

Hvilke av de følgende er nøkkelen til å lede vellykket endring?
* utvikle visjon og strategi
* Hold deg innenfor komfortsonen
* etablere en følelse av at det haster
* generere kortsiktige gevinster

Definisjon

Utvikle visjonen og strategien
Etabler en følelse av at det haster
generere kortsiktige gevinster
________________________________
Forandring krever å komme seg ut av komfortsonen og dette svaret er feil. Resten av svarene er alle riktige egenskaper ved endring.

Begrep

Hvilket verktøy for designtenkning hjelper teamene med å forestille seg hva en spesifikk person tenker, føler, hører og ser når de bruker produktet?
* Empatikart
* story board
* historiekart
* kundereisekart

Definisjon

Empati kart
________________________________
Empatikart er et designtenkningsverktøy som fremmer kundeidentifikasjon ved å hjelpe team med å utvikle dyp, felles forståelse for andre. De hjelper teamene med å forestille seg hva en spesifikk person tenker, føler, hører og ser når de bruker produktet. Jo større grad av empati et team har for kunden sin, desto mer sannsynlig vil teamet være i stand til å designe en ønskelig løsning.

Begrep

Kundesentrerte bedrifter bruker ________________-design gjennom hele designprosessen
* Kompleks
*hele systemet
* holistisk
*empatisk

Definisjon

empatisk
________________________________________
Empati og empatisk design er nøkkelen til å sette kunden i sentrum

Begrep

Hva er fordelene med prototyper?
* lavere kostnad
* høyere kvalitet
*rask tilbakemelding
* risikoreduksjon

Definisjon

Rask tilbakemelding
risikoreduksjon
__________________________________
Prototyper reduserer risiko og gir rask tilbakemeldingssløyfe

Begrep

Hvilken kjernekompetanse for Business Agility er DevOps?
* Kontinuerlig læring
* Levering av bedriftsløsninger
* Lean-smidig ledelse
* Smidig produktlevering

Definisjon

Smidig produktlevering
________________________________________________
DevOps er en del av kjernekompetansen for Agile Product Delivery til Business Agility

Begrep

Å etablere en følelse av at det haster er nøkkelen til å lede vellykket endring.
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
________________________________
Å etablere en følelse av at det haster er nøkkelen til å lede vellykket endring.

Begrep

LACE er en del av hvilken dimensjon av Lean Portfolio Management?
* Lean Flow
* Strategi og investeringsfinansiering
* Lean Government
* Agile Portfolio Operations

Definisjon

Agile Portfolio Operations
________________________________
LACE er en del av Agile Portfolio Operations-dimensjonen til LPM

Begrep

Hvilken fase av Portfolio Kanban brukes til å fange opp alle nye store forretnings- eller teknologiideer?
* Analyserer
* Gjennomgang
* Porteføljebacklog
* Trakten

Definisjon

Trakten
________________________________
Traktfasen av Portfolio Kanban brukes til å fange opp alle nye store forretnings- eller teknologiideer

Begrep

En Backlog illustrerer den totale mengden arbeid som er i prosess og tilstanden til hver arbeidspost
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________________________
Etterslepet illustrerer ikke tilstanden til arbeidet, som er illustrert av Kanban

Begrep

Hvor mange er SAFe Lean-Agile-prinsippene?
* ti
* fem
* fire
* tolv

Definisjon

ti
__________________________
Det er 10 SAFe-prinsipper i tillegg til de 12 prinsippene i Agile Manifesto

Begrep

Hvem trener Agile-teamet i selvorganisering?
* Produkteieren
* Slipptogingeniøren
* Hovedutvikleren
* Scrum-mesteren

Definisjon

Scrum Master
__________________________
ScrumMaster er trener og tilrettelegger på lagnivå.

Begrep

Hvem legger til rette for Scrum of Scrums?
* Bedriftseier
* Produkteier
* Slipp togingeniør
* Scrum Master

Definisjon

Slipp togingeniør
__________________________
The Release Train Engineer forenkler Scrum of Scrums

Begrep

Business Agility krever at ____________________ bruker Lean og Agile praksis for å kontinuerlig levere innovative produkter og tjenester av høy kvalitet raskere enn konkurrentene.
* Bedriftseierne
* utviklerne
* forretnings- og teknologiledere
* alle som er involvert i å levere løsninger

Definisjon

alle som er involvert i å levere løsninger
________________________________
Alle som er involvert i å levere løsninger bruker Lean-Agile-praksis og de er ment å dekke ulike aspekter.

Begrep

Hvilken av de følgende er ikke en dimensjon ved Lean Portfolio Management?
* Strategi og investeringsfinansiering
* Agile Portfolio Operations
* Lean Governance
* Lean Flow

Definisjon

Lean Flow
________________________________
Lean Flow er ikke en dimensjon ved LPM

Begrep

Hvor mange er rollene på Agile Release Train?
* tre
* fire
* ti
* fem

Definisjon

fem
____________________________
Det er 5 nøkkelroller på Agile Release Train-nivå: release Train Engineer (RTE), produktledelse, systemarkitekt/ingeniør, bedriftseiere og systemteam

Begrep

Hvor mange dimensjoner har kompetansen Agile Product Delivery?
* tre
* syv
* fem
* fire

Definisjon

tre
__________________________________________
Det er 3 dimensjoner av kompetansen Agile Product Delivery - disse er kundesentrisitet og designtenkning, Develop on Cadence, Release on Demand og DevOps og Continuous Delivery Pipeline

Begrep

I SAFe er det avsatt spesiell tid til innovasjon og utforskning i løpet av
* IP Iterasjon
* I&A-arrangement
* på slutten av hver interaksjon
* PI-planlegging

Definisjon

IP Iterasjon
__________________________
IP-iterasjon er spesifikt tildelt for innovasjon og utforskning og skjer én gang hver PI

Begrep

Hvor mange lag utgjør vanligvis ett Agile Release Train?
* 3-4 lag
* 20-25 lag
* 10-15 lag
* 5-12 lag

Definisjon

5-12 lag
__________________________________
SAFe anbefaler at ett Agile Release Train (ART) består av til 12 Agile-team

Begrep

Hvilket av de følgende er ikke en del av SAFe økonomiske rammeverk?
* Opererer innenfor slanke budsjetter og rekkverk
* Forstå løsningsøkonomiske avveininger
* unngå å bruke leverandører
* Sekvensere jobber for maksimalt utbytte

Definisjon

unngå å bruke leverandører
________________________________
SAFe tar til orde for bruk av leverandører der det er aktuelt

Begrep

I sammenheng med helprodukttenkning, hvilket produkt representerer kundens minimale kjøpsbetingelser som informert av alternative eller konkurrerende produkter?
* potensielt produkt
* forventet produkt
* utvidet produkt
* generisk produkt

Definisjon

forventet produkt
__________________________________________
Det er 4 typer produkter i sammenheng med helhetsprodukttenkning: generisk, forventet, utvidet og potensielt produkt. Det generiske produktet blir ofte betraktet som det "minimale tilbudet" av et produkt. Det forventede produktet representerer kundens minimale kjøpsbetingelser som informert av alternative eller konkurrerende produkter. Det utvidede produktet går utover det som forventes og gjør det mulig for konkurrenter å differensiere sine tilbud. Det potensielle produktet representerer alt som kan gjøres for å tiltrekke og beholde kunder.

Begrep

Hva er størrelsen på et smidig team, anbefalt av SAFe?
* 10 til 15 personer
* 5 til 11 personer
* 3 til 9 personer
* 7 til 10 personer

Definisjon

5 til 11 personer
________________________________
SAFe anbefaler at den optimale størrelsen for et smidig team er til 11 personer

Begrep

Et kundereisekart illustrerer opplevelsen når en bruker engasjerer seg i en bedrifts ____________ verdistrøm, produkter og tjenester
* Utvikling
* Operativt
* Kunde
* Høyeste prioritet

Definisjon

Operasjonell
__________________________
Et kundereisekart illustrerer opplevelsen når en bruker engasjerer seg i en bedrifts operasjonelle verdistrøm, produkter og tjenester. Reisekart er kraftige verktøy for designtenkning for operative verdistrømmer. De lar team identifisere måter de spesifikke leveransene til en eller flere utviklingsverdistrømmer kan forbedres for å skape en bedre ende-til-ende-opplevelse.

Begrep

Hvilke av de følgende er ikke en del av CALMR-tilnærmingen til DevOps?
* Måling
* Kontinuerlig forbedring
* Lean Flow
* Automatisering

Definisjon

Kontinuerlig forbedring
__________________________________________
CALMR står for Culture, Automation, Lean Flow, Measurement and Recovery

Begrep

I SAFe leverer utvikling verdifull funksjonalitet raskt for å tilfredsstille kunden og kvalitet legges til senere via refactoring
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
______________________________________
Innebygd kvalitet er en av kjerneverdiene for SAFe og sikrer at kvalitetsstandarder overholdes og oppfylles under utvikling

Begrep

Ved bunnen av SAFe House of Lean er
* Innovasjon
* Lean-smidig ledelse
* Verdi
* Flyt

Definisjon

Lean-smidig ledelse
________________________________
SAFe House of Lean har Lean-Agile ledelse i basen, verdi på toppen og 4 pilarer som er respekt for mennesker og kultur, flyt, innovasjon og nådeløs forbedring

Begrep

________________ tar en helhetlig tilnærming til løsningsutvikling, og inkluderer alle aspekter av et system og dets miljø i design, utvikling, distribusjon og vedlikehold av selve systemet
* Designtenkning
* Arkitektonisk rullebane
* Systemtenkning
* Kundesentrisitet

Definisjon

Systemtenkning
__________________________
Systemtenkning har et helhetlig syn på systemet som helhet

Begrep

I SAFe-hierarkiet av krav står __________ mellom Epics og User Stories
* Underoppgaver
* Egenskaper
* Emner
* Oppgaver

Definisjon

Egenskaper
__________________________
Funksjoner er mellom Epics og User stories i hierarkiet av krav, der Features er gruppert under Epics og Features er deretter brutt ned i User Stroies.

Begrep

WSJF er en teknikk som brukes for __________ av krav
* testing
* identifikasjon
* prioritering
* validering

Definisjon

prioritering
________________________________
WSJF brukes til prioritering og er basert på kostnad for forsinkelse og jobbvarighet

Begrep

Hvilke er de to primære virkemidlene som en kunde henter verdi fra produkter og løsninger på?
* kostnadsøkning
* kostnadsreduksjon
* økt popularitet
* inntektsøkning

Definisjon

kostnadsreduksjon
inntektsøkning
__________________________
Kostnadsreduksjon og inntektsøkning er de to viktigste verdidriverne

Begrep

En markedshendelse er en engangshendelse i fremtiden, som har stor sannsynlighet for å påvirke en eller flere løsninger vesentlig
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________________
En markedshendelse er en engangshendelse i fremtiden, som har stor sannsynlighet for å påvirke en eller flere løsninger vesentlig

Begrep

Hvilke av nedenstående regler er for bygging av en arkitektonisk rullebane?
* Kreditt går til fungerende løsninger, ikke modeller og design
* Tid er av essensen. Det bør ikke ta mer tid enn noen få iterasjoner å implementere og bevise den nye teknologien
* Funksjonsteam validerer den nye arkitekturen
* Tid er ikke avgjørende. Arkitektur tar lang tid å implementere

Definisjon

Kreditt går til fungerende løsninger, ikke modeller og design
Tid er av essensen. Det bør ikke ta mer tid enn noen få iterasjoner å implementere og bevise den nye teknologien
Funksjonsteam validerer den nye arkitekturen
____________________
Det er feil å si at tid ikke er avgjørende for den arkitektoniske rullebanen. Resten av svarene er riktige.

Begrep

Hvor ofte skjer vanligvis systemdemoen?
* Hver andre uke
* hver måned
* hver uke
* én gang hver PI

Definisjon

Hver andre uke
__________________________
Systemdemoen skjer vanligvis annenhver uke, på slutten av iterasjonen

Begrep

Det smidige manifestet favoriserer kundesamarbeid fremfor ________________
* Utviklersamarbeid
* Kontrakt forhandlinger
*Ingen samarbeid
* Teknisk samarbeid

Definisjon

Kontrakt forhandlinger
__________________________
Det smidige manifestet har 4 verdier: Individer og interaksjoner over prosesser og verktøy;

Begrep

Hvilket av følgende er ikke et prinsipp i Agile Manifesto?
* Ta et økonomisk syn
* Velkommen til endrede krav, selv sent i utviklingen. Smidige prosesser utnytter endringer for kundens konkurransefortrinn.
* Smidige prosesser fremmer bærekraftig utvikling. Sponsorene, utviklerne og brukerne skal kunne opprettholde et konstant tempo på ubestemt tid.
* De beste arkitekturene, kravene og designene kommer fra selvorganiserende team

Definisjon

ha et økonomisk syn
__________________________________________________________
Ta et økonomisk syn er et SAFe-prinsipp som ikke er en del av Agile Manifesto

Begrep

Team- og teknisk agility-kompetansen beskriver de kritiske ferdighetene og ____________ prinsippene og praksisene som høytytende agile-team og team av agile-team bruker for å skape løsninger av høy kvalitet for sine kunder
* DevOps
* SMART
* Lean-Smidig
* Ekstrem programmering

Definisjon

Lean-Smidig
__________________________________________
All kjernekompetanse, inkludert team og teknisk smidighet er basert på Lean-Agile-prinsippene som dekker ulike aspekter og forbedrer smidigheten

Begrep

Hvilke av de nedenstående er kjerneverdier for SAFe?
* Justering
* Høy kvalitet
* Synlighet
* Delt eierskap

Definisjon

Justering
____________________
Det er 4 kjerne SAFe-verdier: Programgjennomføring, justering, innebygd kvalitet og åpenhet

Begrep

Divergerende og konvergerende teknikker brukes for å forstå et problem, designe en løsning og levere den løsningen til markedet når _________________ brukes
* Designtenkning
* Helhetlig tenkning
* Systemtenkning
* Kaizen-tenkning

Definisjon

Design tenkning
__________________________
Designtenkning representerer en helt annen tilnærming til produkt- og løsningsutvikling, der divergerende og konvergerende teknikker brukes for å forstå et problem, designe en løsning og levere den løsningen til markedet.

Begrep

Hva synkroniserer lagene i Agile Release Trains på vanlig tråkkfrekvens?
* Iterasjon
* Produkttilvekst (PI)
* Programtilvekst (PI)
* Porteføljetilvekst (PI)

Definisjon

Programtilvekst (PI)
__________________________
Lagene på Agile Release Train er synkronisert på en felles tråkkfrekvens som er Program Increment (PI) tråkkfrekvensen

Begrep

Et historiekart validerer trinnene som kreves for å bli utført av brukeren
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________________
Funksjoner som representerer en arbeidsflyt fanges opp gjennom historiekart, som organiserer en sekvens av historier i henhold til oppgavene en bruker trenger for å nå målet sitt.

Begrep

Hvem eier funksjonsprioriteter?
* Slipp togingeniør
* Produktledelse
* Forretnings eiere
* Produkteier

Definisjon

Produktledelse
__________________________
Produktledelse eier prioriteringen av funksjoner og produkteiere egen prioritering av brukerhistorier.

Begrep

En SAFe-portefølje er en samling av
* operasjonelle verdistrømmer
* Design tenkning verktøy
* brukerhistorier
* utviklingsverdistrømmer

Definisjon

utviklingsverdistrømmer
________________________________
En SAFe-portefølje er organisert rundt verdi og er en samling av utviklingsverdistrømmer

Begrep

Hva er en spesialbygd løsning?
* Løsning som er ment å brukes av et betydelig antall kunder
* Løsning som er bygget og designet for en individuell kunde
* Løsning som er en potensiell løsning for kundeproblemet
* Ingen av de ovennevnte

Definisjon

Løsning som er bygget og designet for en individuell kunde
__________________________
Generelle løsninger er ment å brukes av et betydelig antall kunder. Spesialbygde løsninger bygges og designes for en individuell kunde

Begrep

Hvor mange elementer utgjør Continuous Delivery Pipeline?
* fem
* syv
* tre
* fire

Definisjon

fire
__________________________
Continuous Delivery Pipeline har 4 elementer: Kontinuerlig utforskning, Kontinuerlig integrasjon, Kontinuerlig distribusjon og Release on Demand.

Begrep

Hvilken komponent i Continuous Delivery Pipeline fokuserer på å ta funksjoner fra programetterslepet og implementere dem?
* Kontinuerlig distribusjon
* Kontinuerlig integrering
* Kontinuerlig leting
* Utgivelse på forespørsel

Definisjon

Kontinuerlig integrering
____________________________
Kontinuerlig integrasjon fokuserer på å ta funksjoner fra programetterslepet og implementere dem

Begrep

Det er ti kjernekompetanser for Business Agility
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
____________________________
Business Agility har 7 kjernekompetanser. Disse er: Lean Portfolio Management, Organizational Agility, Continuous Learning Culture, Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, Agile Product Delivery og Enterprise Solution Delivery.

Begrep

Hvilke 3 av de følgende må tas i betraktning når du tildeler forretningsverdi til PI-mål?
* Effektivitetsverdi
* Markedsverdi
* Risikoverdi
* Fremtidig verdi
* Forbrukerverdi

Definisjon

Effektivitetsverdi
Markedsverdi
Fremtidig verdi
________________________________________
Markedsverdi, fremtidig verdi og effektivitetsverdi tas i betraktning når verdien til PI-målene tildeles

Begrep

Hvilke av nedenstående er kjernekompetanser for forretningsmessig smidighet?
* Lean Portfolio Management
* Smidig produktlevering
* Kontinuerlig integrering
* Kontinuerlig læringskultur

Definisjon

Lean Portfolio Management
Smidig produktlevering
Kontinuerlig læringskultur
__________________________
Business Agility har 7 kjernekompetanser. Disse er: Lean Portfolio Management, Organizational Agility, Continuous Learning Culture, Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, Agile Product Delivery og Enterprise Solution Delivery.

Begrep

Funksjoner som representerer en arbeidsflyt fanges opp
* Historiekart
* Empatikart
* Kunde reisekartlegging
* Programetterslep

Definisjon

Historiekart
________________________________
Funksjoner som representerer en arbeidsflyt fanges opp gjennom historiekart, som organiserer en sekvens av historier i henhold til oppgavene en bruker trenger for å nå målet sitt.

Begrep

Hvilken komponent i Continuous Delivery Pipeline tar endringene fra oppsamlingsmiljøet og distribuerer dem til produksjon?
* Kontinuerlig integrering
* Kontinuerlig distribusjon
* Kontinuerlig leting
* Utgivelse på forespørsel

Definisjon

Kontinuerlig distribusjon
________________________________
Kontinuerlig distribusjon tar endringene fra oppsamlingsmiljøet og distribuerer dem til produksjon

Begrep

Et kundereisekart illustrerer opplevelsen når en bruker engasjerer seg i en bedrifts operasjonelle verdistrøm, produkter og tjenester.
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
____________________
Et kundereisekart illustrerer opplevelsen når en bruker engasjerer seg i en bedrifts operasjonelle verdistrøm, produkter og tjenester. Reisekart er kraftige verktøy for designtenkning for operative verdistrømmer. De lar team identifisere måter de spesifikke leveransene til en eller flere utviklingsverdistrømmer kan forbedres for å skape en bedre ende-til-ende-opplevelse.

Begrep

Hvem eier historieplanlegging og estimater på høyt nivå?
* Det smidige teamet
* Scrum Master
* Produkteier
* Slipp togingeniør

Definisjon

Det smidige teamet
________________________________
The Agile Team er den ultimate beslutningstakeren når de skal estimere historiene de vil implementere

Begrep

Hvilket av følgende kan brukes som estimeringsbuffer?
* I&A-arrangement
* Iterasjonsretrospektiv
* IP Iterasjon
* PI-planlegging

Definisjon

IP Iterasjon
____________________
IP-iterasjonen er én gang hver PI og er allokert for innovasjon og utforskning og fungerer som en buffer

Begrep

Hva muliggjør Continuous Delivery Pipeline?
* Kvartalsvis utgivelse
* Planlagte utgivelser
* Årlig utgivelse
* Utgivelse på forespørsel

Definisjon

Utgivelse på forespørsel
__________________________
Continuous Delivery Pipeline har 4 elementer: Kontinuerlig utforskning, Kontinuerlig integrasjon, Kontinuerlig distribusjon og Release on Demand.

Begrep

Hvor mange personer inneholder et Agile Release Train vanligvis?
* 80-100
* 150-250
* 30-40
* 50-125

Definisjon

50-125
________________________________
SAFe anbefaler at et Agile Release Train inneholder 5 til 12 smidige team som er 50 til 125 personer

Begrep

ARTs bruker tråkkfrekvens og synkronisering for å hjelpe til med å håndtere den iboende variasjonen i forskning og utvikling
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________
Utsagnet er sant, og bruken av kadens bidrar til å øke forutsigbarheten

Begrep

Det sjette SAFe Lean-Agile-prinsippet anbefaler å visualisere og begrense hva?
* Arbeidsbeholdningspotensial (WIP)
* Arbeid i produksjon (WIP)
* Hindringer
* Arbeid pågår (WIP)

Definisjon

Work in Progress (WIP)
__________________

Det sjette SAFe-prinsippet anbefaler å redusere Work in Progress, som er et grunnleggende prinsipp i Kanban-systemer og bidrar til å optimalisere flyten.

Begrep

Funksjoner er lagret i
* Løsningsetterslep
* Programetterslep
* lagetterslep
*database

Definisjon

Programetterslep
________________________________
Funksjoner lagres kun i Program Backlog.

Begrep

Hvilke av de følgende er ikke en del av CALMR-tilnærmingen til DevOps?
* Måling
* Kultur
* Lean Flow
* Autentisering

Definisjon

Autentisering
__________________________________________
CALMR står for Culture, Automation, Lean Flow, Measurement and Recovery

Begrep

Design Thinking går utover det tradisjonelle fokuset på egenskapene og funksjonene til et foreslått produkt og legger vekt på å forstå problemet som skal løses
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________________________________-
Utsagnet er sant, Design Thinking går utover det tradisjonelle fokuset på egenskapene og funksjonene til et foreslått produkt og legger vekt på å forstå problemet som skal løses

Begrep

Hvilken komponent i Lean Portfolio Management sikrer at hele porteføljen er tilpasset og finansiert for å skape og vedlikeholde løsningene som trengs for å nå forretningsmålene?
* Lean Governance
* Agile Portfolio Operations
* Strategi og investeringsfinansiering
* Lean Flow

Definisjon

Strategi og investeringsfinansiering
__________________
Strategi- og investeringsfinansieringsdimensjonen til LPM sikrer at hele porteføljen er på linje og finansiert

Begrep

Hvilken begivenhet holdes på slutten av hver PI og demonstrerer og evaluerer den nåværende tilstanden til løsningen?
* I&A
* IP
* Iterasjonsgjennomgang
* Iterasjonsretrospektiv

Definisjon

I&A
__________________________________________
Inspect & Adapt (I&A)-arrangementet holdes på slutten av hver PI og demonstrerer og evaluerer den nåværende tilstanden til løsningen sammen med retrospeksjon og forbedringstiltak

Begrep

Hvilke av de følgende dimensjonene er kompetansen for smidig produktlevering?
* Utvikle live-systemer kontinuerlig
* Utvikle på Cadence, Release on Demand
* Kundesentrisitet og designtenkning
* DevOps og Continuous Delivery Pipeline

Definisjon

Utvikle på Cadence, Release on Demand
Kundesentrisitet og designtenkning
DevOps og Continuous Delivery Pipeline
____________________________________________
Det er 3 dimensjoner av kompetansen Agile Product Delivery - disse er kundesentrisitet og designtenkning, Develop on Cadence, Release on Demand og DevOps og Continuous Delivery Pipeline

Begrep

Smidig produktlevering er en av kjernekompetansene til forretningssmidighet.
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
____________________________________________
Business Agility har 7 kjernekompetanser. Disse er: Lean Portfolio Management, Organizational Agility, Continuous Learning Culture, Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, Agile Product Delivery og Enterprise Solution Delivery.

Begrep

Mens SAFe tar til orde for desentralisert beslutningstaking, kan noen beslutninger sentraliseres. Hva er fellestrekk ved disse avgjørelsene?
* de er hyppige
* De er sjeldne
* De er langvarige

Definisjon

de er sjeldne
de er langvarige
________________________________
Sjeldne og langvarige beslutninger kan tas fra toppledelsen. Den desentraliserte beslutningstakingen tar sikte på å øke flyten der hyppigere beslutninger kreves og rask løsning er nøkkelen for ikke å bli en flaskehals for flyt

Begrep

Jo større systemet er, jo _________ endemisk kvalitet er
* mindre viktig
* Nedre
* høyere
* viktigere

Definisjon

viktigere
________________________________
Jo større systemet er, desto viktigere er endemisk kvalitet

Begrep

DevOps aktiverer hvilke av de nedenfor?
* Integrasjon
* Prioritering av etterslep
* Markedsføring
* Automatisering

Definisjon

Integrering
Automasjon
________________________________
DevOps muliggjør automatisering og integrasjon

Begrep

Empatisk design oppfordrer til aktiviteter som f.eks
* Fiskebeinanalyse
* Pareto analyse
* Gemba går
* Muda eliminering

Definisjon

Gemba går
____________________________________
Gemba-vandringer er besøk til stedet der kundearbeidet utføres, og de er nøkkelen til empatisk design og kundesentrert

Begrep

Business Agility er evnen til å konkurrere og trives i den digitale tidsalderen ved raskt å reagere på markedsendringer og nye muligheter med innovative, digitalt aktiverte forretningsløsninger
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________________
Business Agility øker muligheten til å konkurrere i det moderne markedsmiljøet.

Begrep

Hvem aksepterer brukerhistoriene?
* Det smidige teamet
* The Release Train Engineerx
* Scrum-mesteren
* Produkteieren

Definisjon

Produkteieren
__________________________
Agile-teamet lager og avgrenser brukerhistoriene og akseptkriteriene, og produkteieren godtar historiene. ScrumMaster forenkler prosessen.

Begrep

Hvor mange dimensjoner har kompetansen Team og Technical Agility?
* fire
* tre
* syv
* fem

Definisjon

tre
____________________________
Team- og teknisk agility-kompetansen har 3 dimensjoner: Agile team, innebygd kvalitet og team av agile team

Begrep

Enterprise Architect er en rolle på hvilke dimensjoner av Lean Portfolio Management?
* Lean Flow
* Lean Governance
* Agile Portfolio Operations
* Strategi og investeringsfinansiering

Definisjon

Lean Flow
_________________________________-
Enterprise Architect-rollen er relevant for Lean Governance og Strategy and Investment Funding-dimensjonene til LPM

Begrep

I sammenheng med helprodukttenkning, hvilket produkt går utover det som forventes og gjør det mulig for konkurrenter å differensiere tilbudene sine?
* generisk produkt
* potensielt produkt
* forventet produkt
* utvidet produkt

Definisjon

utvidet produkt
__________________________
Det er 4 typer produkter i sammenheng med helhetsprodukttenkning: generisk, forventet, utvidet og potensielt produkt. Det generiske produktet blir ofte betraktet som det "minimale tilbudet" av et produkt. Det forventede produktet representerer kundens minimale kjøpsbetingelser som informert av alternative eller konkurrerende produkter. Det utvidede produktet går utover det som forventes og gjør det mulig for konkurrenter å differensiere sine tilbud. Det potensielle produktet representerer alt som kan gjøres for å tiltrekke og beholde kunder.

Begrep

I sonen mellom generelle løsninger og tilpassede løsninger er ________________
* Multi-segment løsninger
* Utvidede løsninger
* dype og smale løsninger
* potensielle løsninger

Definisjon

dype og smale løsninger
________________________________________-
Generelle løsninger er ment å brukes av et betydelig antall kunder. Spesialbygde løsninger bygges og designes for en individuell kunde. I sonen mellom generelle løsninger og tilpassede løsninger ligger dype og smale løsninger. En dyp og smal løsning har et lite antall kunder som ofte vil betale en betydelig sum penger for disse produktene og tjenestene.

Begrep

Hvilken av de nedenstående er ikke en pilar i SAFe House of Lean?
* Verdi
* Nådeløs forbedring
* Flyt
* Innovasjon

Definisjon

Verdi
________________________________
SAFe House of Lean har Lean-Agile ledelse i basen, verdi på toppen og 4 pilarer som er respekt for mennesker og kultur, flyt, innovasjon og nådeløs forbedring

Begrep

Hvordan måles PI-mål?
* når det gjelder kostnader
* når det gjelder arbeidstid
* bruker WSJF
* når det gjelder forretningsverdi

Definisjon

når det gjelder forretningsverdi
________________________________________________
PI-mål har forretningsverdi tildelt dem, og det er slik de uttrykkes og måles

Begrep

Hvilken begivenhet synkroniserer ART og blir deltatt av Scrum Masters ukentlig eller oftere?
* Daglig Scrum
* PO Sync
* ART Sync
* Scrum of Scrums

Definisjon

Scrum of Scrums
__________________________
ScrumMasters deltar på Scrum of Scrums-arrangementet for å synkronisere, koordinere og løse avhengigheter

Begrep

Hvilken fase av porteføljen Kanban brukes til å sponse eposet og definere dens hensikt og definisjon?
* Analyserer
* Porteføljebacklog
* Gjennomgang
* Trakten

Definisjon

Gjennomgang
__________________________
Gjennomgangsfasen av porteføljen Kanban brukes til å sponse eposet og definere dens hensikt og definisjon.

Begrep

WSJF står for
* Vektet enkleste jobb raskt
* Vektet enkeltjobb først
* Vektet prøvejobb raskt
* Vektet minste jobb først

Definisjon

Vektet minste jobb først
____________________
WSJF er en prioriteringsmetode og den står for Weighted Shortest Job First

Begrep

Hvilken av følgende er en fiktiv karakter laget for å representere en brukertype som kan bruke et nettsted, et merke eller et produkt på lignende måte?
* prototype
* persona
*skuespiller
* karakter

Definisjon

persona
____________________
"Personas" er fiktive forbrukere og/eller brukere som stammer fra kundeundersøkelser. De skildrer de forskjellige personene som kan bruke et produkt eller en løsning på en lignende måte, og gir innsikt i hvordan virkelige brukere vil engasjere seg i en løsning. Brukerpersonas støtter også markedssegmenteringsstrategi ved å tilby et konkret designverktøy for å forsterke at produkter og løsninger er skapt for mennesker.

Begrep

Arkitektonisk rullebane må vedlikeholdes kontinuerlig
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________
Arkitektonisk rullebane må vedlikeholdes kontinuerlig

Begrep

Smidige team er _________
* organisert av Scrum Team
* organisert av bedriftseieren
* organisert av produkteieren
* Selvorganisering

Definisjon

Selvorganiserende
__________________________
Agile team er selvorganiserende team med kollektivt eierskap over utvikling og leveranse

Begrep

Hvilken av de følgende er ikke en av kjernekompetansene for Business Agility?
* Team og teknisk smidighet
* Organisatorisk smidighet
* Lean-smidig ledelse
* Program Agility

Definisjon

Program Agility
__________________________
Business Agility har 7 kjernekompetanser. Disse er: Lean Portfolio Management, Organizational Agility, Continuous Learning Culture, Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, Agile Product Delivery og Enterprise Solution Delivery.

Begrep

I følge Agile Manifesto er den mest effektive og effektive metoden for å formidle informasjon til og innenfor et utviklingsteam _________________
* strukturert diskusjon
* ekstern konferansesamtale
* idédugnad
* samtale ansikt til ansikt

Definisjon

ansikt til ansikt konvertering
____________________
Agile Manifesto anbefaler at den mest effektive kommunikasjonsmetoden er ansikt til ansikt.

Begrep

Systemteam er en rolle på Agile Release Train.
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________________
Det er 5 nøkkelroller på Agile Release Train-nivå: release Train Engineer (RTE), produktledelse, systemarkitekt/ingeniør, bedriftseiere og systemteam

Begrep

Systemdemoen skjer etter hvilken iterasjonshendelse?
* Iterasjonsgjennomgang
* Daglig Stand up
* Iterasjonsretrospektiv
* Iterasjonsplanlegging

Definisjon

Iterasjonsgjennomgang
______________________________________
Iterasjonsgjennomgangen er arrangementet for å demonstrere den implementerte funksjonaliteten

Begrep

I følge Agile Manifesto er det viktigere å reagere på endring enn ________________ * Individer og interaksjoner * Kontraktsforhandling * Å følge en plan * Kundesamarbeid

Definisjon

Å følge en plan ____________________ Det smidige manifestet har 4 verdier: Individer og interaksjoner over prosesser og verktøy;

Begrep

For å lede en vellykket endring er det nøkkelen til
* start endringen umiddelbart og utvikle synet senere
* forankre nye tilnærminger i kultur
* styrke ansatte
* skape kortsiktige gevinster

Definisjon

forankre nye tilnærminger i kulturen
styrke ansatte
skape kortsiktige gevinster
__________________________
Før du starter endringen, er det behov for å utvikle en visjon og kommunisere den for å få buy-in og forklare årsakene til endringen. Å starte endringen før du utvikler visjonen er feil. Resten av svarene er riktige

Begrep

Frigjøring er vanligvis kombinert med utviklingsfrekvensen
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________________-
Utgivelse er vanligvis koblet fra utvikling som er kjernen i Release On Demand

Begrep

Teamene i et Agile Release Train er på linje med en felles visjon via
* Team Backlog
* Strategiske temaer
* Løsningsetterslep
* Programetterslep

Definisjon

Programetterslep
____________________________
Program Backlog er den vanlige etterslepet for Agile-teamene på Agile Release Train og justerer teamet rundt en felles visjon

Begrep

Hvor mange er SAFe-kjerneverdiene?
* fem
* tre
* syv
* fire

Definisjon

fire
_________________-
Det er 4 kjerne SAFe-verdier: Programgjennomføring, justering, innebygd kvalitet og åpenhet

Begrep

Markedsbegivenheter kan være
* alt ovenfor
* internt opprettet, for eksempel en bedrifts årlige brukerkonferanse
* Kundesentrisk
* ekstern, for eksempel lansering av offentlige forskrifter

Definisjon

internt opprettet, for eksempel en bedrifts årlige brukerkonferanse
eksterne, for eksempel lansering av myndighetsreguleringer
________________________________
Markedsbegivenheter kan være interne og eksterne

Begrep

Hvilket designtenkningsverktøy gjør det mulig for team å forstå hvordan historiene i teambacklog støtter brukermål?
* Programetterslep
* Empati mai
* Historiekart
* Kunde reisekartlegging

Definisjon

Historiekart
____________________
Funksjoner som representerer en arbeidsflyt fanges opp gjennom historiekart, som organiserer en sekvens av historier i henhold til oppgavene en bruker trenger for å nå målet sitt.

Begrep

Hvilke av de følgende er formålene med IP-iterasjonen?
* Tjeneste som estimeringsbuffer
* Forhåndsutvikling av infrastruktur
* Gi tid til innovasjon
* muliggjøre kontinuerlig læring

Definisjon

Tjeneste som estimeringsbuffer
Forhåndsutvikling av infrastruktur
Gi tid til innovasjon
Aktiver kontinuerlig læring
__________________________________________
IP Iteration skjer én gang hver PI og tjener til innovasjon og utforskning. Det muliggjør kontinuerlig læring og fungerer også som en buffer

Begrep

Hvilken hendelse er vanligvis 2 dager lang og skjer i begynnelsen av hver PI?
* PI-planlegging
* Iterasjonsplanlegging
* Inspiser og tilpass
* Iterasjonsgjennomgang

Definisjon

PI-planlegging
________________________________
PI-planlegging er vanligvis 2 dager lang og skjer i begynnelsen av hver PI

Begrep

Hvilke av de nedenstående er dimensjonene til kompetansen Team og teknisk agility?
* Innebygd kvalitet
* Smidige lag
* Teknisk fortreffelighet
* Team av smidige lag

Definisjon

Innebygd kvalitet
Smidige lag
Team av smidige lag
______________________________________
Team- og teknisk agility-kompetansen har 3 dimensjoner: Agile team, innebygd kvalitet og team av agile team

Begrep

Hvilken komponent av Lean Portfolio Management koordinerer og støtter desentralisert programgjennomføring, noe som muliggjør operasjonell fortreffelighet?
* Strategi og investeringsfinansiering
* Lean Flow
* Lean Governance
* Agile Portfolio Operations

Definisjon

Agile Portfolio Operations
__________________________________
Agile Portfolio Operationscdimesnion of LPM ordinate sand support sdesentralisert programkjøring

Begrep

Empatisk design styrer utviklingen av løsninger som går utover funksjonelle behov, og tar også opp:
* Alt ovenfor
* Ergonomiske behov, som plassering av fysiske funksjoner
* Estetiske og emosjonelle behov
* En forståelse av hvordan løsningen kan påvirke løsningskonteksten

Definisjon

Alt det ovennevnte
________________________________
Empatisk design dekker alle de oppførte behovene i tillegg til og utover funksjonelle behov

Begrep

Programagility er en av kjernekompetansene til Business Agility.
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________________
Business Agility har 7 kjernekompetanser. Disse er: Lean Portfolio Management, Organizational Agility, Continuous Learning Culture, Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, Agile Product Delivery og Enterprise Solution Delivery.

Begrep

Hvor mange dimensjoner har Lean Portfolio Management?
* fem
* tre
* to
* fire

Definisjon

fire
________________________________
LPM har 3 dimensjoner: Startegy & Investment Funding, Agile Portfolio Operations og Lean Governance

Begrep

* Organisatorisk smidighet
* Kontinuerlig læringskultur
* Team og teknisk smidighet
* Lean-smidig ledelse

Definisjon

Organisatorisk smidighet
Kontinuerlig læringskultur
Team og teknisk smidighet
Lean-smidig ledelse
____________________________
Business Agility har 7 kjernekompetanser. Disse er: Lean Portfolio Management, Organizational Agility, Continuous Learning Culture, Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, Agile Product Delivery og Enterprise Solution Delivery.

Begrep

Hva er det høyeste hierarkinivået av krav i SAFe?
* Evne
* Brukerhistorie
* Episk
* Trekk

Definisjon

Episk
________________________________
Epos er det høyeste nivået av krav i kravhierarkiet. Deretter er funksjoner, funksjoner og brukerhistorier.

Begrep

Agile team har veldefinerte ansvarsområder
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________
Smidige team har veldefinerte ansvarsområder, er tverrfunksjonelle og selvorganiserende

Begrep

Den arkitektoniske rullebanen er bygget av
* Oppgaver
* Aktiver historier
* Strategiske temaer
* Sluttbrukerhistorier

Definisjon

Aktiver historier
__________________________
CALMR står for Culture, Automation, Lean Flow, Measurement and Recovery

Begrep

I sammenheng med helprodukttenkning, hvilket produkt representerer alt som kan gjøres for å tiltrekke og beholde kunder?
* forventet produkt
* utvidet
* potensielt produkt
* generisk produkt

Definisjon

Potensielt produkt
____________________
Det er 4 typer produkter i sammenheng med helhetsprodukttenkning: generisk, forventet, utvidet og potensielt produkt. Det generiske produktet blir ofte betraktet som det "minimale tilbudet" av et produkt. Det forventede produktet representerer kundens minimale kjøpsbetingelser som informert av alternative eller konkurrerende produkter. Det utvidede produktet går utover det som forventes og gjør det mulig for konkurrenter å differensiere sine tilbud. Det potensielle produktet representerer alt som kan gjøres for å tiltrekke og beholde kunder.

Begrep

Agile Release Trains er organisert rundt
* Operasjonelle verdistrømmer
* Økonomiske verdistrømmer
* Lean budsjetter
* Utviklingsverdistrømmer

Definisjon

Utviklingsverdistrømmer
____________________________
Det 10. SAFe-prinsippet anbefaler å organisere seg rundt verdi, og Agile Release Trains er organisert rundt utviklingsverdistrømmer

Begrep

Kundesentrisitet og designtenkning er en dimensjon av hvilken kjernekompetanse for forretningsagility?
* Lean-smidig ledelse
* Levering av bedriftsløsninger
* Team og teknisk smidighet
* Smidig produktlevering

Definisjon

Smidig produktlevering
________________________________
Det er 3 dimensjoner av kompetansen Agile Product Delivery - disse er kundesentrisitet og designtenkning, Develop on Cadence, Release on Demand og DevOps og Continuous Delivery Pipeline

Begrep

Den kontinuerlige leveringspipelinen er en del av hvilken agilitykompetanse?
* Smidig produktlevering
* Lean Portfolio Management
* Kontinuerlig læringskultur
* Kontinuerlig integrering

Definisjon

Smidig produktlevering
____________________
Continuous Delivery Pipeline er en del av kjernekompetansen for Agile Product Deliery til Business Agility

Begrep

Kjerneverdiene i SAFe er Transparency, Alignment, Program Execution og
* Business Agility
* Kundesentrisitet
* Innebygd kvalitet
* Høy kvalitet

Definisjon

Innebygd kvalitet
____________________________
Kjerneverdiene i SAFe er Transparency, Alignment, Program Execution og

Begrep

Hvilken av de nedenstående er ikke et kjennetegn ved generativ kultur?
* Samarbeid oppmuntres
* innovasjon implementert
* lite samarbeid
* ansvar delt

Definisjon

lite samarbeid
__________________________
Generativ kultur er preget av høyt samarbeid

Begrep

Hva legger DevSecOps vekt på?
* systemtenkning
* andre testing
* sikkerhetspraksis
* Teknisk fortreffelighet

Definisjon

sikkerhetspraksis
__________________________________
DevSecOps legger vekt på sikkerhetspraksis

Begrep

Fra hvilket miljø vises systemdemoen?
* Iscenesettelse
* Utvikling
* Klient
* Produksjon

Definisjon

Iscenesettelse
__________________________
Systemdemoen er vanligvis demonstrert fra Staging-miljøet som ligner mye på produksjon

Begrep

Agile Manifesto består av 4 verdier og hvor mange prinsipper?
* tolv
* fem
* ti
* syv

Definisjon

tolv
__________________________________
Agile Manifesto har 4 verdier og 12 prinsipper.

Begrep

Den "doble diamanten" av divergent og konvergent tenkning er karakteristisk for
* kontinuerlig leveringsrørledning
* arkitektonisk rullebane
* Veikart for SAFe implementering
* designtenkning

Definisjon

design tenkning
__________________________
Design Thinking er preget av divergent og konvergent tenkning

Begrep

Epos i den analyserende tilstanden som har den høyeste WSJF blir trukket inn i _______________, så snart det er ledig plass
* Programetterslep
* Team Backlog
* Porteføljebacklog
* Database

Definisjon

Porteføljebacklog
________________________________
Epos i den analyserende tilstanden som har den høyeste WSJF blir trukket inn i Portfolio Backlog. Programbackloggen inneholder funksjoner og teambackloggen inneholder brukerhistorier

Begrep

I SAFe innebygd kvalitet er tenkning organisert rundt fem spesifikke aspekter – flyt, arkitektur og designkvalitet, kodekvalitet, systemkvalitet
* Ytelseskvalitet
* Implementeringskvalitet
* Utgivelseskvalitet
* Programvarekvalitet

Definisjon

Utgivelseskvalitet
__________________________________________
Det femte aspektet ved innebygd kvalitet er utgivelseskvalitet

Begrep

Hvor mange typer produkter finnes i henhold til helprodukttenkning?
* tre
* to
* fire
* fem

Definisjon

fire
__________________________
Det er 4 typer produkter i sammenheng med helhetsprodukttenkning: generisk, forventet, utvidet og potensielt produkt. Det generiske produktet blir ofte betraktet som det "minimale tilbudet" av et produkt. Det forventede produktet representerer kundens minimale kjøpsbetingelser som informert av alternative eller konkurrerende produkter. Det utvidede produktet går utover det som forventes og gjør det mulig for konkurrenter å differensiere sine tilbud. Det potensielle produktet representerer alt som kan gjøres for å tiltrekke og beholde kunder.

Begrep

Hva er et sett med direktiver som beskriver målet som må oppnås med et smidig utgivelsestog?
* PI-mål
* Iterasjonsmål
* OKR-er
* Forretningsmål

Definisjon

PI-mål
____________________
ART-målene uttrykkes gjennom PI-mål med tildelt forretningsverdi.

Begrep

ART-målene uttrykkes gjennom PI-mål med tildelt forretningsverdi.
* Visualiser og begrense WIP
* Utvikle på kadens
* Desentraliser beslutningstaking
* Ta et økonomisk syn

Definisjon

Ta et økonomisk syn
__________________
WSJF er en prioriteringsmetode basert på kostnad for forsinkelse og jobbvarighet og gjør det mulig å sekvensere utførelsen på den mest økonomisk forsvarlige måten.

Begrep

Hvilken begivenhet synkroniserer ART og blir deltatt av POer og Pms ukentlig eller oftere?
* PO Sync
* Daglig Scrum
* Scrum of Scrums
* ART Sync

Definisjon

PO Sync
______________________________________
PO Sync-arrangementet blir deltatt av POer og Pms og brukes til synkronisering og koordinering mellom dem

Begrep

Hvilket designtenkeverktøy formidler problemene kundene møter i sin kontekst og utløser hvorfor de bruker produktet?
* Personas
* Historiekart
* Hele produkttenkning
* Kunde reisekart

Definisjon

Personas
__________________________
"Personas" er fiktive forbrukere og/eller brukere som stammer fra kundeundersøkelser. De skildrer de forskjellige personene som kan bruke et produkt eller en løsning på en lignende måte, og gir innsikt i hvordan virkelige brukere vil engasjere seg i en løsning. Brukerpersonas støtter også markedssegmenteringsstrategi ved å tilby et konkret designverktøy for å forsterke at produkter og løsninger er skapt for mennesker.

Begrep

Hvilke av de nedenstående er pilarene i SAFe House of Lean?
* Lean-smidig ledelse
* Flyt
* Verdi
* Innovasjon

Definisjon

Strømme
Innovasjon
__________________
SAFe House of Lean har Lean-Agile ledelse i basen, verdi på toppen og 4 pilarer som er respekt for mennesker og kultur, flyt, innovasjon og nådeløs forbedring

Begrep

Hvilke av de følgende er ikke en del av CALMR-tilnærmingen til DevOps?
* Lean Flow
* Kultur
* Automatisering
* Utgivelse på forespørsel

Definisjon

Utgivelse på forespørsel
________________________________
CALMR står for Culture, Automation, Lean Flow, Measurement and Recovery

Begrep

Ved å organisere det andre operativsystemet rundt _________ i stedet for ________, tilbyr SAFe en måte for bedrifter å fokusere på kunder, produkter, innovasjon og vekst
* funksjoner, komponenter
*verdistrømmer, avdelinger
* produkter, funksjoner
* avdelinger, verdistrømmer

Definisjon

verdistrømmer, avdelinger
____________________________
Organisering rundt verdistrømmer legger vekt på levering av verdi og kundesentrert

Begrep

Hvilken komponent i Continuous Delivery Pipeline er evnen til å gjøre verdi tilgjengelig for kundene på en gang, eller på en forskjøvet måte basert markeds- og forretningsbehov?
* Kontinuerlig integrering
* Kontinuerlig distribusjon
* Utgivelse på forespørsel
* Kontinuerlig leting

Definisjon

Utgivelse på forespørsel
__________________________
Gjennom Release On Demand er det mulig å gjøre verdi tilgjengelig for kundene på en gang, eller på en forskjøvet måte basert markeds- og forretningsbehov

Begrep

Teamene i et Agile Release Train er på linje rundt felles visjon og utfører og leverer på en tråkkfrekvens
* Sant
* Falsk

Definisjon

ekte
__________________________
Teamene i et Agile Release Train er på linje rundt felles visjon via Program Backlog og utfører og leverer på en tråkkfrekvens som er Program Increment (PI) tråkkfrekvensen

Begrep

Hvem fungerer som kunde for utviklerforespørsler?
* Forretningsanalytikeren
* Slipptogingeniøren
* Prosjekteieren
* Scrum-mesteren

Definisjon

Produkteieren
____________________
Produkteieren er stemmen til kunden for Agile-teamet

Begrep

Hva er et verktøy for designtenkning som fremmer kundeidentifikasjon ved å hjelpe team med å utvikle dyp, felles forståelse for andre?
* Empatikart
* Kunde reisekart
* Historiekart

Definisjon

Empatikart
__________________________-
Empatikart er et designtenkningsverktøy som fremmer kundeidentifikasjon ved å hjelpe team med å utvikle dyp, felles forståelse for andre. De hjelper teamene med å forestille seg hva en spesifikk person tenker, føler, hører og ser når de bruker produktet. Jo større grad av empati et team har for kunden sin, desto mer sannsynlig vil teamet være i stand til å designe en ønskelig løsning.

Begrep

Hvilken av de følgende er ikke en av de fire aktivitetene til Release On Demand?
*Lære
* Måle
* Automatiser
* Stabilisere og betjene

Definisjon

Automatiser
____________________
De 4 aktivitetene til Releae On Demand er Release, Stabilize and operate, Measure and Learn

Begrep

____________ uttrykker den strategiske intensjonen med programmet
* Verdivisjonen
* Programvisjonen
* Lagoppdraget
* Sammendraget av løsningen

Definisjon

Programvisjonen
____________________
Den strategiske intensjonen uttrykkes via Programvisjonen og bidrar til å oppnå felles forståelse og tilpasse seg felles visjon

Begrep

Hvor mange er verdiene for Agile Manifesto?
* fire
* fem
* syv
* tolv

Definisjon

fire
__________________________
Det smidige manifestet har 4 verdier: Individer og interaksjoner over prosesser og verktøy;

Begrep

velg mer enn én
Enabler Stories kan fange
* Systemkrav
* arkitekturkrav
* infrastrukturkrav
* krav til sluttbrukere

Definisjon

Systemkrav
krav til arkitektur
krav til infrastruktur
__________________
Enabler-historier fanger opp system-, arkitektur- og infrastrukturkrav. Brukerhistorier fanger opp sluttbrukerkrav.

Begrep

Persona er en fiktiv karakter laget for å representere en enkelt bruker som kan bruke et nettsted, et merke eller et produkt på en spesifikk, unik, annerledes enn de fleste.
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
________________________________________________
"Personas" er fiktive forbrukere og/eller brukere som stammer fra kundeundersøkelser. De skildrer de forskjellige personene som kan bruke et produkt eller en løsning på en lignende måte, og gir innsikt i hvordan virkelige brukere vil engasjere seg i en løsning. Brukerpersonas støtter også markedssegmenteringsstrategi ved å tilby et konkret designverktøy for å forsterke at produkter og løsninger er skapt for mennesker.

Begrep

Alle de fire aktivitetene for utgivelse på forespørsel er aktivert av ______________
* Kontinuerlig leting
* automatisert testing
* delte ressurser
* DevOps

Definisjon

DevOps
____________________
DevOps aktiverer Continuous Delivery Pipeline og Release On Demand som er en del av den

Begrep

SAFe Lean-Agile-prinsipper støtter sentralisert beslutningstaking.
* Sant
* Falsk

Definisjon

Falsk
__________________________
Det 9. SAFe-prinsippet anbefaler å desentralisere beslutningstaking for å forbedre flyten og øke smidigheten

Begrep

___________ hjelpe bedrifter med å gjenkjenne og utnytte muligheter som er forutsigbare og krever langsiktig planlegging.
* Empatisk design
* Markedsbegivenheter
* brukerundersøkelser
* Markedsrytmer

Definisjon

Markedsrytmer
__________________________
En markedsrytme er et sett med hendelser som skjer gjentatte ganger på en forutsigbar tråkkfrekvens

Begrep

Hvem er de viktigste interessentene på Agile Release Train?
* Forretnings eiere
* Slipp togingeniør
* Produktledelse
* Systemteam

Definisjon

Forretnings eiere
____________________________________________
Bedriftseiere er de viktigste interessentene på Agile Release Train og har det endelige ansvaret for forretningsresultatene til toget

Begrep

___________ er i Programbacklog og de blir dekomponert i brukerhistorier
* Oppgaver
* Egenskaper
* Strategiske temaer
* Emner

Definisjon

Egenskaper
____________________
Funksjoner lagres kun i Program Backlog, og de dekomponeres i User Stories.

Begrep

Hva er de 3 kategoriene på høyre side av Visual Agility Framework?

Definisjon

Lean portefølje
Organisatorisk smidighet
Kontinuerlig læringskultur

Begrep

Hva er de 3 kategoriene på venstre side av Visual Agility Framework?

Definisjon

Levering av bedriftsløsninger
Smidig produktlevering
Team og teknisk smidighet

Begrep

Hva er den nederste kategorien på Visual Agility Framework?

Definisjon

Lean-smidig ledelse

Begrep

Hva er de tre dimensjonene knyttet til Lean Portfolio Management under Business Agility?

Definisjon

Lean Governance
Strategi og investeringsfinansiering
Agile Portfolio Operations

Begrep

Hva er de tre dimensjonene knyttet til organisasjonsmessig smidighet under Business Agility?

Definisjon

Lean-tenkende mennesker og smidige team
Lean forretningsdrift
Strategi Agility

Begrep

Hva er de tre dimensjonene knyttet til Lean-Agile Leadership under Business Agility?

Definisjon

Gå foran med et godt eksempel
Tankesett og prinsipper
Ledende endring

Begrep

Hva er de tre dimensjonene knyttet til Enterprise Solution Delivery under Business Agility?

Definisjon

Lean system og løsningsteknikk
Koordinering av tog og leverandører
Utvikle Live Systems kontinuerlig

Begrep

Hva er de tre dimensjonene knyttet til smidig produktlevering under Business Agility?

Definisjon

Kundesentrisitet og designtenkning
Utvikle på Cadence, Release on Demand
DevOps og Continuous Delivery Pipeline

Begrep

Hva er de 4 produktene under hele produkttenkningen?

Definisjon

Generisk produkt - Minimalt tilbud av et produkt
Forventet produkt - representerer kundens minimale kjøpsbetingelser som informert av alternativ eller konkurrerende
Utvidet produkt – går utover det som forventes og gjør det mulig for konkurrentene å differensiere sine tilbud
Potensielt produkt - alt som kan gjøres for å tiltrekke og beholde nye kunder

Begrep

Hva står CALMR for?

Definisjon

Kultur
Automasjon
Lean Flow
Mål
Gjenoppretting

Begrep

Hva står C for i CALMR?

Definisjon

Kultur

Begrep

Hva står A for i CALMR?

Definisjon

Automasjon

Begrep

Hva står L for i CALMR?

Definisjon

Lean Flow

Begrep

Hva står M for i CALMR?

Definisjon

Mål

Begrep

Hva står R for i CALMR?

Definisjon

Gjenoppretting

Begrep

Hva er taket på House of Lean?

Definisjon

Verdi

Begrep

Hva er grunnlaget for House of Lean?

Definisjon

Ledelse

Begrep

Nevn de 4 søylene i House of Lean?

Definisjon

Respekt for mennesker og kultur
Strømme
Innovasjon
Nådeløs forbedring

Begrep

Hvor mange SAFe-prinsipper finnes det?

Definisjon

Ti

Begrep

Hvor mange Agile Manifesto Principles finnes det?

Definisjon

Tolv

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 14/01/2024

Views: 5475

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.